Pakar Rujuk

Kaum Cina Peranakan

pr_khoo.jpg
Latar Belakang Diri
Nama : Khoo Keat Siew
Alamat : Tingkat 4, Kim Mansions,
332-C Lebuh Chulia
10200 Pulau Pinang
Tarikh lahir : 17 Mac 1930
Tempat lahir : Pulau Pinang
Bangsa : Cina
Agama : Buddhist
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Penang Free School
Bristol University ,
UK
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : PeguamAktiviti kemasyarakatan/sosial :
Presiden Peranakan Cina Pulau Pinang
Presiden Rumah Amal Cheshire Pulau Pinang
Advisor Befrienders Pulau Pinang
Presiden Majlis Kebajikan Wanita Pulau Pinang
Vice-Presiden Khoo Kongsi

Kaum Jawi Peranakan

Latar Belakang Pakar Rujuk ( Kaum Jawi Peranakan )

pr_omar
Latar Belakang Diri
Nama : Omar Yusoff
Alamat : Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa USM, Pulau Pinang
Tarikh lahir : 25 Jun 1956
Tempat lahir : Alor Star, Kedah
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Sarjana Sains Kemasyarakatan Pengkususan: Antropologi Sosial
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : Pembantu Tadbir KUP N22Aktiviti kemasyarakatan/sosial :
Persatuan Karyawan Pulau Pinang (Timb Presiden)
Pengisian Muzium Melayu Pulau Pinang (Setiausaha)
Penubuhan Muzium Melayu Pulau Pinang (AJK)
Warisan Melayu Pulau Pinang (Setisusaha)
Summer Program (AJK)

Kaum India Peranakan

Latar Belakang Pakar Rujuk ( Kaum India Peranakan )

pr_noriah
Latar Belakang Diri
Nama : Noriah binti Mohamed
Alamat : Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
MALAYSIA
Tarikh lahir : 25 Julai 1960
Tempat lahir : Ipoh, Perak
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Pendidikan sekolah rendah, menengah dan menengah atas diperoleh di beberapa sekolah di Ipoh, Perak.  Sarjana Muda (Pendidikan) dengan pengkhususan linguistik Bahasa Melayu pula diperoleh di Universiti Sains Malaysia, manakala Sarjana Pengajian Bahasa Moden dan Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Moden diperoleh dari Fakulti Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : PensyarahAktiviti terkini : 
Memberikan kuliah subjek berkaitan linguistik di Bahagian Bahasa Malaysia, Terjemahan dan Interpretasi (BMBATI) di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia dan melaksanakan dua kajian yang berkaitan dengan bahasa terancam di Sarawak.

Kaum Melayu Sam-sam

Latar Belakang Pakar Rujuk ( Kaum Siam Peranakan )

pr_suhaimi
Latar Belakang Diri
Nama : Sohaimi Abdul Aziz
Alamat : Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM
Tarikh lahir : 18 Januari 1960
Tempat lahir : Pulau Pinang
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak – Universiti Sains Malaysia
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : PensyarahAktiviti terkini : Membuat Penyelidikan Peranakan Cina di MedanAktiviti Kemasyarakatan/sosial : Presiden Persatuan Karyawan Pulau Pinang