Kaum Melayu Sam-sam

Latar Belakang Pakar Rujuk ( Kaum Siam Peranakan )

 sohaimi5
Latar Belakang Diri
Nama : Dr. Sohaimi Abdul Aziz
Alamat : Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM
Tarikh lahir : 18 Januari 1960
Tempat lahir : Pulau Pinang
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak – Universiti Sains Malaysia
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : PensyarahAktiviti terkini : Membuat Penyelidikan Peranakan Cina di Medan

Aktiviti Kemasyarakatan/sosial : Presiden Persatuan Karyawan Pulau Pinang