Kaum India Peranakan

Latar Belakang Pakar Rujuk ( Kaum India Peranakan )

pr_noriah
Latar Belakang Diri
Nama : Noriah binti Mohamed
Alamat : Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
MALAYSIA
Tarikh lahir : 25 Julai 1960
Tempat lahir : Ipoh, Perak
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan (Sekolah, Maktab, Kolej, Universiti dan sebagainya)
Pendidikan sekolah rendah, menengah dan menengah atas diperoleh di beberapa sekolah di Ipoh, Perak.  Sarjana Muda (Pendidikan) dengan pengkhususan linguistik Bahasa Melayu pula diperoleh di Universiti Sains Malaysia, manakala Sarjana Pengajian Bahasa Moden dan Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Moden diperoleh dari Fakulti Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Latar Belakang Pekerjaan, aktiviti terkini dan sosial
Pekerjaan : PensyarahAktiviti terkini : 
Memberikan kuliah subjek berkaitan linguistik di Bahagian Bahasa Malaysia, Terjemahan dan Interpretasi (BMBATI) di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia dan melaksanakan dua kajian yang berkaitan dengan bahasa terancam di Sarawak.